Utorak- 23.10., srijeda- 24.10. i četvrtak- 25.10.2018.  u 18:00 sati i

ponedjeljak - 29.10., utorak - 30.10. i srijeda - 31.10.2018. u 09:00 sati.