Ravnatelj GDCK Šibenik predstavlja i zastupa Društvo, naredbodavac  je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima. Za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini te Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.Ravnatelj obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja (članak 30. Statuta).

 

Na sjednici Odbora održanoj  22.03. 2017. godine za ravnatelja Društva imenovana je Tonka Mikulandra, dipl.iur., na temelju prethodno dobivene suglasnosti Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu