Predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik Odbora  koji je biran iz redova zastupnika na Izborno-konstituirajućoj sjednici Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo, saziva sjednice Skupštine i Odbora, potpisuje Odluke i druge dokumente koje donose ova tijela.

Predsjednik svoju funkciju obavlja volonterski.

Na Izborno-konstituirajućoj sjednici Skupštine za predsjednicu Društva  izabrana je dr. Marijana Sekulić. 

GDCK Šibenik ima dva potpredsjednika  koji su izabrani na Izborno-konstituirajućoj sjednici Skupštine za mandatno razdoblje u  trajanju od četiri godine. Za potpredsjednike izabrani su Jakov Terzanović i Darjana Belamarić Stojanović.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima mijenja ga jedan od potpredsjednika, kojeg odredi Skupština Društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu