Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa i člancima 12. i 13. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije donosi odluku o objavi internog

NATJEČAJA

Za izbor ravnatelja/ice  Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Šibensko-kninske županije na mandatno razdoblje 2022.-2026. (reizbor).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Završen diplomski sveučilišni studij ,I integrirani diplomski sveučilišni studij ili završeni Pravni fakultet
  • Pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima

Za natječaj je potrebno priložiti:

  • Molbu,
  • Životopis,
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • Motivacijsko pismo,
  • Vizija rada za mandatno razdoblje

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, treba dostaviti Izvješće o radu i pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti za proteklo mandatno razdoblje.

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ-Društvo Crvenog križa Šibensko-kninske županije, Eugena Kvaternika 2, 22 000 Šibenik s naznakom:

„Natječaj za izbor ravnatelja/ice“.

Natječaj će biti objavljen na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

                                                 

                                                            Predsjednik DCK Šibensko-kninske županije

                                                                             mr.sc. Damir Vlaić

Ur.broj: 5-2/22

Šibenik, 28. veljače 2022.

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu