Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


Hrvatski Crveni križ i Odbor mladih Hrvatskog Crvenog križa su od 24. do 26. rujna 2021. godine održali trodnevni trening za trenere programa „Crveni križ u zelenom okviru“, na kojoj su sudjelovali predstavnici gradskih i županijskih društava Crvenog križa iz cijele Hrvatske.

Kao jedna od aktivnosti u sklopu programa „Crveni križ u zelenom okviru“, kojeg je osmislio i provodi Odbor mladih Hrvatskog Crvenog križa, izrađen je set radionica prilagođenih djeci i mladima od vrtićke dobi pa sve do završetka srednje škole, koje za cilj imaju stjecanje novih i nadogradnju postojećih znanja o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena te poticanje djece i mladih na odgovorno ponašanje prema okolišu kroz sintagmu „djeluj lokalno, misli globalno“ i preuzimanje aktivne uloge u promicanju zaštite okoliša u obitelji, školi i lokalnoj sredini.

Ovaj trening je za cilj imalo sudionicima pružiti teorijsku podlogu iz područja klimatskih promjena te ih osposobiti za provedbu navedenih radionica, ali i provođenje daljnjih edukacija za volontere unutar svojih društava Crvenog križa.

Tijekom treninga obrađene su mnoge teme kako bi sudionike, između ostalog, mogli upoznati s time što su i zašto dolazi do klimatskih promjena, koja je uloga Crvenog križa u odgovoru i prilagodbi na negativne posljedice klimatskih promjena te što svaki pojedinac može učiniti kako bi pridonio  u borbi protiv negativnih učinaka klimatskih promjena.
Trening su održali članovi radne skupine za rad na temu klimatskih promjena Odbora mladih i zaposlenici Službe za rad s mladima i volonterima i Škole Hrvatskog Crvenog križa.

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu