Temeljem članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Šibenik i člancima 2.i5. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te na temelju odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Šibenik od 03.prosinca 2020.godine Odbor Gradskog društva Crvenog križa Šibenik raspisuje

 

NATJEČAJ

Za izbor ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, na mandatno razdoblje od 4 godine (reizbornost).

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Visoka stručna sprema društvenog smjera
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi
 • Poznavanje problematike rada i djelovanja Crvenog križa

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diplomu o završenom studiju
 3. Molbu
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 5. Motivacijsko pismo
 6. Viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Šibenik za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu.

U slučaju da se na natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, uz dostavu dokaza i prethodno navedene dokumentacije, kandidat mora dostaviti i:

 • Izvješće o radu tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu.
 • Pozitivna ocjena obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu.

Obrasce M-1, M-2 i P-1 kandidati mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa www.hck.hr .Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja, a prijave se šalju na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, Eugena Kvaternika 2 Šibenik s naznakom : „ Za natječaj“.

                                                                                                         Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik