S ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i postupanja s otpadom i razvijanja navike brige o okolišu, Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik provodi akciju “Crveni križ u plavom okviru”.

Na dan 2. listopada 2020. godine održana je eko radionica na temu “Zaštita morkog okoliša”sa učenicima 2. razreda Oš Pirovac.

Akciju je predvodila Antonia Jukić, koordinator rada sa mladima Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.