Raspored predavanja:

Početak nastave u  9:00 sati: Utorak (12.11.), srijeda (13.11.) i četvrtak (14.11.)  i

Početak nastave u 19:00 sati: Srijeda (13.11.) četvrtak (14.11.) i petak (15.11.)