Ovim programom obuhvaća se određena kategorija korisnika. Pomoć i njega pružila bi se u domu korisnika prilagođena potrebama treće životne dobi, invalidnim, bolesnim i nemoćnim osobama a u svrhu prevladavanja usamljenosti i društvene izoliranosti. Programom se potiče suradnja tijela lokalne uprave, zdravstvenih institucija, socijalnih službi i udruga iz područja socijalne skrbi.

Ciljevi programa: Poticanje izvan institucionalnih oblika skrbi za navedenu kategoriju korisnika, sprječavanje socijalne izoliranosti, aktivno uključivanje osoba u život lokalne zajednice, poticanje svijesti o potrebi uzajamnog pomaganja i dobrosusjedske pomoći, poticanje volonterstva u radu sa strijim i invalidnim osobama, poticanje međusobne suradnje jedinica lokalne samouprave, zdravstveni i socijalnih službi te produbljivanje suradnje s udrugama iz područja socijalne skbi.

Kriteriji za ostvarenje ove vrste pomoći: da je osobi zbog tjelesnog ili mentalnog zdravstvenog stanja ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, da osoba živi sama i nema mogućnosti da pomoć pruže uži članovi obitelji,da prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze osnovicu propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi (iznimno ako se radi o teže pokretnim ili nepokretnim osobama, kroničnim bolesnicima ili samcima)

Usluge programa: obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, čišćenje prostorija, pranje rublja, glačanje rublja, pranje posuđa),osobna higijena i zdravstvena skrb ( pomoć pri kupanju, pomoć pri oblačenju isvlačenju, briga o higijeni, dostava lijekova korisniku, mjerenje krvnog tlaka i šećera i krvi), razgovor i druženje.

 

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu