Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


U sklopu ESF plus Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; novootvoreni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Smjena - prijepodne

 Nema smještaja

 Bez naknade

 14.5.2024.

 21.5.2024.

 Terenski rad

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važno

Trajanje radnog odnosa: 33 mjeseca

Broj radnika/ca koji se traži: 10

Mjesto rada: područje grada Šibenika

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:

 • završena srednja škola 3 godine
 • završena srednja škola 4 godine
 • viša ili prvostupanjska
 • fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potrepština i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).

Uz prijavu na Javni poziv kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Prijave na Javni poziv
 • životopis – vlastoručno potpisan
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva)
 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Izjave o povjerljivosti podataka
 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Sve informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, Eugena Kvaternika 2, 22000 Šibenik, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati i putem telefona 022/219-258.

Prijave na Javni poziv s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Gradsko  društvo Crvenog križa Šibenik, Eugena Kvaternika 2, 22000 Šibenik putem pošte ili osobno u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Mislimo na njih IV - ne otvaraj“.

Javni poziv biti će objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internetskoj stranici GDCK Šibenik i na Oglasnoj ploči GDCK Šibenik.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumenti

Naziv dokumenta VrstaVeličina 
JAVNI POZIV Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Mislimo na njih IV“ DOCX 501 KB
Obrazac prijave na javni poziv za zapošljavanje DOCX 499 KB
Izjava o povjerljivosti DOCX 497 KB
Suglasnost za korištenje osobnih podataka DOCX 497 KB

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu